Cijan BC-2 GALEB sailplane 1/72 scale resin kit

New Aeropoxy 1/72 scale Cijan BC-2 Galeb, 1940/50’s sailplane test shots. BC2_1           BC2_2                    BC2_4                       BC2_3            BC2_8                    BC2_6                       BC2_5

Comments are closed.

%d bloggers like this: